| by admin | No comments

มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

เทมป์เมกเกอร์ รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยว กับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน- ความเย็นทุกชนิด       บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป        รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น,แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อและแบบท่อในถัง,เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น),ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน),เครื่องผลิตน้ำแข็ง,ระบบทำความเย็น,ห้องเย็น,ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น,เครื่องทำความเย็น,ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม    –  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท แบบเชื่อมติด –  ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล  ถูกออกแบบมาเพื่อเครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับเลี้ยง ปลาทะเล –  แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน  มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ที่มีพื้นผิวเป็นคลื่นช่วยกั้นระหว่างเหลวสอง ชนิดที่มีอุณภูมิแตกต่างกัน –  ฮีทปั๊ม เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อน หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน –  ปั๊มความร้อน  เป็นระบบที่ทำงานในปั๊มความร้อนจากตำแหน่งหนึ่งไปใช้งานในอีกตำแหน่ง –  เครื่องชิลเลอร์, เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น, เครื่องทำความเย็นมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีหน้า ที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือการปรับอุณภูมิน้ำ –  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความ ร้อนของ ของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยไม่ให้ของไหลผสมกัน “เทมป์เมกเกอร์ […]

Read More
| by admin | No comments

เครื่องชิลเลอร์มีข้อดีอะไรบ้าง ? | บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด ข้อดีของ เครื่องชิลเลอร์ – ระบบทำความเย็น สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว – ระบบทำความเย็นสามารถทำความเย็นได้หลายจุดพร้อมกัน – สามารถกระจายความเย็นไปตามจุดที่เราต้องการได้ ข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่องชิลเลอร์ -ไม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องชิลเลอร์ เนื่องจากมีความซับซ้อนในการติดตั้ง และมีขนาดใหญ่ – มีความยุ่งยากในการติดตั้ง จึงต้องมีควมรอบคอบในการติดตั้ง     แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์        บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป        รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อไทเทเนี่ยม,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในถัง, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), […]

Read More
| by admin | No comments

รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด

ข้อดีของ เครื่องชิลเลอร์ ข้อดีของ เครื่องชิลเลอร์ – ระบบทำความเย็น สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว – ระบบทำความเย็นสามารถทำความเย็นได้หลายจุดพร้อมกัน – สามารถกระจายความเย็นไปตามจุดที่เราต้องการได้ ข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่องชิลเลอร์ -ไม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องชิลเลอร์ เนื่องจากมีความซับซ้อนในการติดตั้ง และมีขนาดใหญ่ – มีความยุ่งยากในการติดตั้ง จึงต้องมีควมรอบคอบในการติดตั้ง     แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์        บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป        รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อไทเทเนี่ยม,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในถัง, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม […]

Read More
| by admin | No comments

ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น        อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของการไหลโดยการทำงานด้วยการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร        เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น  จะประกอบด้วยชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นลอนใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนของการไหลทั้งสองด้าน ชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนี้จะถูกประกอบอยู่ระหว่าง เฟรมหน้า และเฟรมอัด ข้อดีของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน 1 ง่ายต่อการถอดล้างและซ่อมแซม 2. แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีราคาวัตถุดิบต่ำกว่าท่อชนิดเดียวกัน 3. มีการถ่ายเทความร้อนสูง 4. โครงสร้างขนาดกะทัดรัดขนาดเล็กและวัสดุสิ้นเปลืองที่ต่ำ 5. ให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง และน้ำหนักเบา 6. มีจุดสัมผัสระหว่างแผ่นโลหะเกิดการสั่นน้อยที่สุด ประเภทของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรง 2. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่สัมผัสโดยตรง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น        บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป   […]

Read More
| by admin | No comments

ประโยชน์ของการใช้ ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม 

รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ฮีทปั๊ม        ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม เหมาะกับผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาล สถานอาบอบนวด สปา และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นชุดอุปกรณ์ทําความร้อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ ลักษณะของการทำงานของปั๊มความร้อนคือคือการถ่ายเทความร้อนในบริเวณที่ต้องการความร้อน ประโยชน์ของการใช้ ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม 2. ปลอดภัย จากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและช๊อตขณะใช้น้ำร้อน 3. ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน 4. สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ แต่กินไฟน้อยกว่า 5. พลังงานสะอาด 6. ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ 7. เป็นพลังงานสะอาด ตู้น้ำเย็น ตู้แช่        บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป   […]

Read More
| by admin | No comments

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

www.tempmaker-heatexchanger.com  รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด             บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน– ความเย็น • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น • แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ • ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน • รับซ่อมระบบทำความเย็น รับซ่อมระบบทำความร้อน • ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล ระบบทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล • นํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์และอื่นๆ              www.tempmaker-heatexchanger.com เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม  นอกจากนี้เนื้อหาของเว็บไซต์ www.tempmaker-heatexchanger.com มีการอธิบายถึงตัวสินค้าต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและเข้าใจง่าย […]

Read More