| by admin | No comments

จำหน่ายน้ำมันซักแห้ง เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ข้อดีของน้ำมันซักแห้ง             น้ำมันซักแห้ง ทำละลายได้ดีเยี่ยมทำให้งานสีมีประสิทธิภาพ และใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดชิ้นงานในอุตสาหกรรมทำให้ชิ้นงานเงาสวยเร่งสีให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บในพื้นที่ ที่มีประกายไฟ สารที่เข้ากันไม่ได้ อาทิเช่น กรดไนตริกเข้มข้น กรดซัลฟูริก คลอโรฟอร์ม ยางสังเคราะห์ พลาสติก และควรเก็บในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก น้ำมันซักแห้ง เหมาะสำหรับ – ทำละลายสีน้ำมัน แลคเกอร์ ใช้ทาหรือพ่น – ทำละลายหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท – ทำความสะอาดคราบน้ำมัน – ทำความสะอาดเครื่องจักร ข้อดีของ น้ำมันซักแห้ง – สารทำละลายผสมสีน้ำมัน – ผสมหมึกพิมพ์ออฟเซท – ทาหรือพ่นสีเพื่อใม่ให้เกิดฝ้า – ใช้กับเครื่องจักรในการทำความสะอาดคราบน้ำมัน น้ำมันซักแห้ง บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด              บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 […]

Read More
| by admin | No comments

จำหน่ายเบนซินขาว เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ข้อดีของเบนซินขาว         เบนซินขาวเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง นิยมใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์หรือชิ้นงานที่เลอะน้ำมัน จาระบีหากใช้ เบนซินขาวจะช่วยให้ล้างออกง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเบนซินขาวจะไม่ทำลายเนือชิ้นงานนั้นๆ เบนซินขาวใช้งานได้หลากหลาย – ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับช่างทอง, ช่างเงิน – ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตะเกียงเดินป่า – ล้างชิ้นส่วนงานเล็กๆ เช่น นาฬิกา – ล้างคราบน้ำมัน จาระบี – ล้างโซ่จักรยาน, โซ่เครื่องจักร – ล้างยางซิลิโคน สินค้าและบริการของ บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด –  ทินเนอร์ –  น้ำกลั่น –  น้ำยาเฉพาะ –  รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม –  รับทำลายเอกสารสำคัญบริษัท –  เคมีสำหรับอุตสาหกรรม เบนซินขาว บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด            บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ ‘ห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์’ โดยเริ่มดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกประกอบกิจการแล้ว เนื่องจากกิจการมีความเจริญก้าวหน้าและ มีการขยายตัวมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทจํากัดขึ้นมาใหม่ในปี […]

Read More
| by admin | No comments

จำหน่ายสารเคมี เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด 

อะซิโตน (Acetone) คืออะไร ?           อะซิโตน (Acetone) เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายไม่มีสีและสามารถติดไฟได้ง่ายนิยมใช้สำหรับเป็นตัวทำละลายหรือใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับเตรียมสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเคมีทุกประเภท ประโยชน์ของการใช้อะซิโตน 1. ในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 2. ห้องปฏิบัติการนิยมใช้อะซิโตนสำหรับเป็นตัวทำละลายในการเตรียมสารเคมี 3. ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่ ใช้สำหรับการชะล้าง และเป็นสารไล่น้ำ การเก็บรักษา 1. ควรเก็บไว้ในที่ร่มและปิดให้มิดชิด 2. ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน หรือเปลวไฟ 3. เก็บในสถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานกำหนด 4. อุณหภูมิสถานที่เก็บไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส อุตสาหกรรมที่นิยมใช้งานอะซิโตน 1. ใช้ในอุตสาหกรรมการทำเครื่องสำอาง 2. อุตสาหกรรมที่มีการใช้ตัวทำละลาย 3. ใช้ในการชะล้าง 4. ช่างเสริมสวย 5. ช่างไม้ 6. การผลิตสารหล่อลื่น การผลิตคลอโรฟอร์ม  อะซิโตน         บริษัท ยูสเวลล์ […]

Read More