| by admin | No comments

ข้อดีของตู้ MDB | บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด

          ตู้ MDB หรือ สวิทช์บอร์ด  คือตู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยจะมี  Main Circuit Breaker เป็นตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารในอุปกรณ์เพียงตู้เดียว  4 วัตถุประสงค์ของตู้ MDB 1. แจกจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution) 2. ป้องกันระบบไฟฟ้า (Electrical Protection) 3. แสดงสถานะการทำงาน (Monitoring) 4. ระบบไฟฟ้าสำรอง (Backup Power) ข้อดีของ  ตู้ MDB 1. สามารถรับแรงกลจากภานอกได้ 2. สามารถทนความร้อนได้ดี 3. มีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านการผุกร่อน ที่มาจากความชื้นและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม 4. ช่วยป้องกัน ผู้ที่อยู่ใกล้กับส่วนของสวิทซ์บอร์ดไม่ให้สัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจนเกิดอันตรายได้ 5. ช่วยป้องกันแผงวงจรภายในตู้จากสภาพอากาศอันไม่เหมาะสมภายนอก 6. ป้องกันอันตรายจากอาการอาร์ก หรือไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรุนแรงได้           บริษัท […]

Read More
| by admin | No comments

ผลิต ออกแบบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดย บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด

ผลิต ออกแบบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม          บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า          ตู้สวิทช์บอร์ด คือ เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า โดยเป็นแผงรวมวงจร เพื่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก-กลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยมักจะติดตั้งตามอาคาร และรูปแบบการวางระบบไฟฟ้า         […]

Read More