| by admin | No comments

ใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย โดย ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ บจก.

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการใช้รถโฟล์คลิฟท์         รถโฟล์คลิฟท์ เป็นที่นิยมในการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการขนส่งสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการขนย้ายสินค้าหรือการขนย้ายสัมภาระนอกจากจะเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า ผู้ขับรถ และคนที่อยู่ในกระบวนการทำงานเคลื่อนย้ายสินค้าอีกด้วย เราจึงมีข้อแนะนำในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยดังนี้ รถโฟล์คลิฟท์     – ผู้ที่ได้รับการหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องผ่านการฝึกอบรบในการขับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ – ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งในการขับรถ – ก่อนการเริ่มปฎิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ควรตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนการทำงานทุกครั้ง ทั้งกลไกการทำงาน อุปกรณ์ และสัญญาณไฟ – ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสถานที่และสินค้าที่บรรทุกในการทำงาน – ไม่ควรบรรทุกสินค้าเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนด ทั้งนี้รถโฟล์คลิฟท์แต่ละรุ่นรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน – ควรใช้สายรัดคาดสินค้า เพื่อป้องกันการตกหล่นของสินค้า และควรจัดตำแหน่งสินค้าให้อยู่กึ่งกลางของงาไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง – หากบรรทุกสินค้าสูงบังทัศนวิสัยคนขับรถโฟล์คลิฟท์  ให้ถอยหลังแทนการเดินหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการขับรถ – ปลดเกียร์ว่าง ใส่เบรก ลดงาให้อยู่ต่ำสุด และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังการใช้งาน บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ (FORKLIFT)       ทั้งนี้ควรทำตามคู่มือและข้อปฎิบัติอื่นๆในการขับรถโฟล์คลิฟท์ร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และหากท่านผู้ประกอบการสนใจในรถโฟล์คลิฟท์ บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ […]

Read More
| by admin | No comments

ใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย โดย ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ บจก.

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการใช้รถโฟล์คลิฟท์         รถโฟล์คลิฟท์ เป็นที่นิยมในการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการขนส่งสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการขนย้ายสินค้าหรือการขนย้ายสัมภาระนอกจากจะเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า ผู้ขับรถ และคนที่อยู่ในกระบวนการทำงานเคลื่อนย้ายสินค้าอีกด้วย เราจึงมีข้อแนะนำในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยดังนี้ รถโฟล์คลิฟท์     – ผู้ที่ได้รับการหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องผ่านการฝึกอบรบในการขับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ – ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งในการขับรถ – ก่อนการเริ่มปฎิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ควรตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนการทำงานทุกครั้ง ทั้งกลไกการทำงาน อุปกรณ์ และสัญญาณไฟ – ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสถานที่และสินค้าที่บรรทุกในการทำงาน – ไม่ควรบรรทุกสินค้าเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนด ทั้งนี้รถโฟล์คลิฟท์แต่ละรุ่นรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน – ควรใช้สายรัดคาดสินค้า เพื่อป้องกันการตกหล่นของสินค้า และควรจัดตำแหน่งสินค้าให้อยู่กึ่งกลางของงาไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง – หากบรรทุกสินค้าสูงบังทัศนวิสัยคนขับรถโฟล์คลิฟท์  ให้ถอยหลังแทนการเดินหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการขับรถ – ปลดเกียร์ว่าง ใส่เบรก ลดงาให้อยู่ต่ำสุด และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังการใช้งาน       ทั้งนี้ควรทำตามคู่มือและข้อปฎิบัติอื่นๆในการขับรถโฟล์คลิฟท์ร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และหากท่านผู้ประกอบการสนใจในรถโฟล์คลิฟท์ บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ […]

Read More
| by admin | No comments

จำหน่ายรถยก บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ และรับซ่อมรถยกอย่างครบวงจร โดย บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด

จำหน่ายรถยก บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ และรับซ่อมรถยกอย่างครบวงจร         บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยกยี่ห้อ “YALE” ซึ่งเป็นรถของอเมริกา มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและ ความทนทาน นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยกสูง, รถยกลากประเภทต่างๆ จากจีน นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีงานด้านบริการให้เช่า ทั้งมือหนึ่งและมือสอง พร้อมบริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยกทุกคันจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำหน่ายอะไหล่อย่างครบวงจร สินค้าและบริการ : บริษัทฯ มีสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้ 1. จำหน่ายและให้เช่า รถยกอุตสาหกรรมต่างๆ      บริษัทฯ จำหน่าย บริการซ่อม และให้เช่ารถยกต่างๆ เพื่อใช้ในการยก ย้าย ขนถ่าย และลำเลียงสินค้า เช่น รถยกโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล, เบนซิน, LPG (Forklift) รถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) รถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบ Reach Truck (Electric […]

Read More
| by admin | No comments

บริการให้เช่า จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ รถยกสูง รถยกลาก จำหน่ายอะไหล่รถยก โดย บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด

บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด ผู้ให้บริการจำหน่าย เช่า ซ่อม รถโฟล์คลิฟท์(Forklift) รถยกสูง(Stacker) จำหน่ายอะไหล่รถยก          บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า ซ่อม และจำหน่ายรถ เพื่อใช้ในการยก ย้าย ขนถ่าย ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในสำนักงาน คลังสินค้า และโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิ เช่น รถยกโฟล์คลิฟท์ (Forklift) รถยกสูง (Stacker) และรถยกลาก (Hand Pallet Truck)            บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นดีลเลอร์จำหน่ายรถยกยี่ห้อ “YALE” ซึ่งเป็นรถของอเมริกา มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและ ความทนทาน นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยกสูง, รถยกลากประเภทต่างๆ จากจีน […]

Read More