| by admin | No comments

ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ

        ทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้านั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เหมือนกับน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นกัน เนื่องจากไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดที่หล่อเลี้ยงให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด ไฟตามท้องถนน แต่ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับโรงงาน เป็นแหล่งที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิต มีห้องเก็บความเย็น มีไลน์ผลิตในกระบวนการต่างๆ หรือแม้แต่ไฟส่องสว่างในโรงงาน คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง         การติดตั้งหรือวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยทั้งคนทำงานและเครื่องจักร สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องถึงปัจจัย ดังนี้  – ขนาดของโรงงาน เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงเพราะโรงงานมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้ต้องคำนวณระดับแรงดันไฟที่ต้องใช้ให้เหมาะสม เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟภายในโรงงาน – ลักษณะหรือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพราะต้องออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีทั้งผลิตต่อเนื่องและผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องเลือกให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของโรงงาน – ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องออกแบบให้เหมาะสม เพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงาน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า […]

Read More
| by admin | No comments

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และแผงควบคุม สำหรับโรงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย โดย บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด

แนะนำ www.siam-sunnyvolt.com ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน เรายินให้คำแนะนำ               บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งาน Solar farm ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม 1. ระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อาคารชุด 2. ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า ทุกชนิด 3. ระบบตู้คอนโทรล แผงสวิทซ์บอร์ด PLC 4. การประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5. ควบคุม บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน 6. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า       […]

Read More