| by admin | No comments

จำหน่ายดอกต๊าปเกลียว สำหรับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม โดย ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

จำหน่ายดอกต๊าป ดอกต๊าปเกลียว สำหรับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยดำรง เทรดดิ้ง           ดอกต๊าป (TAP) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำรูให้เกิดเกลียวบนวัสดุ วิธีการขึ้นรูป เกลียวในส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า การต๊าปเกลียว สำหรับการต๊าปเกลียว จะมีทั้งวิธีการ Manual แบบ กึ่ง Manual และแบบอัตโนมัติ สำหรับดอกต๊าปเมื่อใช้กับเครื่องเจาะหรือเครื่องทำเกลียวโดยเฉพาะ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์พิเศษซึ่งสามารถหมุนไป และหมุนกลับได้ นอกจากนั้นยังต้องปรับตั้งฟีดหรือความเร็ว อัตราป้อนให้สัมพันธ์กับการหมุนและโดยมากจะจัดให้การหมุนกลับเร็วกว่าการหมุนไปเพื่อประหยัดเวลาละค่าแรง Taps Metrix Straight flute XH&VH Taps Metric Fine, Straight Flute,N 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยดำรง เทรดดิ้ง              เครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมือช่าง, สินค้าอุตสาหกรรม, ตัวแทนจำหน่าย แม่เหล็กแรงดึงสูง,Magnet Neodymium,ชุดเฟอรูล, จำหน่ายลวดสปริง, ใบเลื่อยและใบเลื่อยสายพาน, จำหน่ายแบริ่ง TSK, […]

Read More