| by admin | No comments

เครื่องจักรที่ดีควรมีอะไรบ้าง ? | บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด

            เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นเครื่องจักรที่นิยมใช้ในการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   ในปัจุจบันเครื่อจักรแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานของแต่ละงานตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น  3 ประเภท อาทิเช่น 1. เครื่องต้นกำลัง 2. เครื่องส่งกำลัง 3. เครื่องจักรทำการผลิต เครื่องจักรที่ดีควรมีดั้งนี้ 1. มีความแม่นยำ ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 2. มีประสิทธิภาพสูงต่อการใช้งาน 3. สามารถป้องกันสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการทำงานได้ 4. สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ 5. มีการบไรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด             ผู้ให้บริการงานกลึง รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตสร้างเครื่องจักร รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม บริการจาก ซี.เค. แมชชีน […]

Read More
| by admin | No comments

บริการงานกลึง รับทำชิ้นส่วน ผลิตสร้างเครื่องจักร รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด

บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด ผู้ให้บริการงานกลึง รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตสร้างเครื่องจักร รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม www.ckmachineandpart.com เว็บไซต์ผู้บริการงานกลึง รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิตอะไหล่ กลึงงานตามแบบ  – บริการงานกลึงโลหะและสแตนเลสทุกชนิด – งานสร้าง PART ผลิต PART สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ – บริการงานกลึง, งานกลึงคุณภาพ, งานมิลลิ่ง, งานเจาะ, งานเจียร์ , งานคว้าน โดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ – รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C รับงาน SILO – งานซ่อมบำรุงนอกสถานที่ และรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน รับงาน SHUTDOWN – รับงานจัดทำกระบอกไฮดรอลิค และ ทำเครื่องอัดไฮดรอลิค พร้อมขายอะไหล่ – รับงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม PLC และรับทำตู้ CONTROL – รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบ เช่น ทำเกียร์ อุตสาหกรรมโรงงาน, ยาง, กระเบื้อง, […]

Read More