| by admin | No comments

การใช้งานตะแกรงเหล็กเจาะรูทุกรูปแแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.

บริการรับสั่งทำงานเจาะรูตะแกรง ตะแกรงเจาะรูแบบพิเศษ            ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู (Perforated Sheet) เกิดจากการที่นำแผ่นโลหะ ทำให้เป็นรูในลักษณะของการปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่นรูกลม รูสี่เหลี่ยม รูยาว รูสล็อต รูยาว รูสล็อต  รูลายแคปซูล ตะแกรงรูยาวขอบมน รูหกเหลี่ยม รูลายรังผึ้ง รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูลายตกแต่งและรูพิเศษตามแบบต่าง ๆ สามารถกำหนดขนาดของรูตะแกรง ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ เช่น ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวทำเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อน รั้วกำแพงบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งภายใน ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกั้นห้องชั้นวางของหรือตะแกรงหุ้มสายพาน เป็นต้น ตะแกรงเจาะรูแบบพิเศษ งานเจาะรูตะแกรง ตะแกรงเจาะรูแบบพิเศษ ใช้เป็นชิ้นส่วนหน้ากากแอร์รถโค้ชปรับอากาศ งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ Special perforated metal sheet           ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป รับทำงานโลหะแผ่น SHEET METAL WORKS งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ Special perforated metal sheet บริการงานของเรา ได้แก่ งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ งานตัดแผ่นโลหะ งานพับแผ่นโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ […]

Read More