| by admin | No comments

บริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและจำหน่ายระบบอุปกรณ์เครนยกของ | เอ บราเดอร์ บจก.

ผู้ผลิตนำเข้าและ จำหน่าย รอก – เครน          บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด บริการออกแบบ ประกอบติดตั้งและจัดจำหน่ายระบบยกสินค้า เช่น รอกสลิงไฟฟ้า รอกไฟฟ้า เครนร่าง หลากหลายชนิด และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบเครนเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าตั้งแต่ SME ที่ใช้ยกชิ้นงานหนักไม่มากเช่น 100-200 กิโลกรัม จนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้งานยก ตั้งแต่ 1-5 หรือมากขึ้นไปจนถึง 40 ตัน เรามีบริการเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบสภาพเครนพร้อมออกใบรับรอง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เครนอยู่ในสถาพที่ดี จึงถึงโอเวอร์ฮอลรอกหลังจากใช้มาเป็นเวลานาน         –  รอกมิตซูบิชิ รุ่น R เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป (รองรับความถี่ปานกลาง)ดูแลรักษาง่าย คงทน คุ้มค่าต่อการใช้งาน(น้ำหนักยก 1-3 ตัน) –  รอกมิตซูบิชิ รุ่น M พัฒนามาจาก s Type เพื่อใช้งานความถี่ปานกลางแข็งแรง ทนทาน ในราคาเป็นมิตร (น้ำหนักยก […]

Read More